วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โน้ตขลุ่ย เพลง เดือนเพ็ญ

เพลง เดือนเพ็ญ
---- ---- ---ท ---ท
---- -ร-ล ---ซ -ล-ม
---- -ซ-ร -ท-ร -ท-ซ
-ล-ท -ร-ล -ท-ม -ร-ท
---- ---- ---- ---ร
---- -ท-ล ---ซ ---ม
---- -ซ-ร -ท-ร -ม-ซ
-ล-ท -ร-ล -ซ-ม -ร-ซ


ที่มา : http://writer.dek-d.com/gron/story/viewlongc.php?id=243826&chapter=7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น