วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โน้ตขลุ่ย เพลง ใกล้รุ่ง

เพลงใกล้รุ่ง
ได้ยินเสียงแว่ว ดังแผ่วมาแต่ ไกลๆ
ชุ่มชื่นฤทัย หวานใดจะปาน
ฟังเสียงบรรเลง ขับเพลงประสาน
จากทิพย์วิมาน ประทานกล่อมใจ
ใกล้ยามเมื่อเเสง ทอง ส่อง
ฉันคอยมองจ้อง ฟ้าเรืองรำไร
ลมโบกโบยมา หนาว ใจ
รอข้าเพียงไร ตะวันจะมา
เพลิดเพลินฤทัย ฟังไก่ ประสานเสียงกัน
ดอกมะลิวัลย์ อวลกลิ่น ระคนมณฑา
โอ้ไนยามนี้ เพลิน หนักหนา
เเสงทอง นวลผ่องนภา แสนเพลิน อุราสำราญ
หมู่มวลวิหค บินผกมาแต่ รังนอน
เฝ้าเขยชิดช้อน ลิ้มชมบัวบาน
ยินเสียงบรรเลง ดังเพลงขับขาน
สอดคล้องกังวาน ซาบซ่านจับใจ

โน้ตเพลง
ลดรล ซฟซซ ลล ฟซลด รดลซ
ลดลซ ดรดล ลดลซ ดรดฟ
ลดรฟ ร ดล ฟรดล รดลซ
ฟรฟซ ด ลล ลดลซ ดรดฟ
ฟซลซ ฟรฟดดล
ฟซลว ฟรฟรรด
ฟซลด ร ดฟ รดลซดล รดลซลฟ
ลดรลซฟซซซ ลล ฟซลด รดลซ
ลดลซ ดรดล ลดลซ ดรดฟ

ที่มา: http://writer.dek-d.com/gron/story/viewlongc.php?id=243826&chapter=13

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น